Uw kind aanmelden? Talentenschool
 

SURFspot.nl

SURFspot.nl is een ICT-webwinkel waar ouders van leerlingen in het basisonderwijs officiële software en andere ICT-producten tegen lagere prijzen kunnen aanschaffen.

SURFspot.nl is een initiatief van de not-for-profit organisaties SURFdiensten en APS IT-diensten. Beide organisaties sluiten namens het onderwijs speciale overeenkomsten met software leveranciers.

In de schoolovereenkomst is het thuisgebruik voor leerkrachten en ouders van basisschoolleerlingen vaak inbegrepen. Dit betekent dat de licentierechten voor het thuisgebruik al betaald zijn via de school. De leerkracht of ouder kan vervolgens een download, cd of dvd bestellen bij SURFpot.nl en betaalt dan alleen de materiaal- en verzendkosten.

Dat is het voordeel van SURFspot.nl.

Ook zonder schoollicentie
Heeft de school van een bepaald programma geen licentieovereenkomst, dan kan de leerkracht of ouder toch programma's bestellen waarvoor de school geen overeenkomst heeft afgesloten. Hierdoor moet de besteller wel zelf, naast de kosten voor de cd en het verzenden, de prijs voor een licentie erbij betalen. Voordeel hiervan is weer dat het maar een eenmalig bedrag is en dus niet een jaarlijks terugkerende betaling en de prijs blijft lager dan bij elke andere winkel.

Hoe is die korting te verkrijgen?

Om toegang te krijgen tot de webwinkel heeft u een inlogaccount nodig.

Deze is op de website van SURFspot.nl aan te maken.

Waar kan een ouder of leerkracht zichzelf aanmelden?
Aanmelden kan via de website van SURFspot.nl . Klik op onderstaand logo:


Aanmelden voor SURFspot.nl:

  • is kosteloos
  • verplicht niet tot kopen
  • kan per persoon eenmalig.

Is uw opgegeven mailadres niet juist, dan kunt u dit wijzigen bij Account in SURFspot.nl.
De aanmeldingsprocedure voor SURFspot.nl kan één tot twee weken duren.
U krijgt uw inloggevens rechtstreeks per mail van SURFspot.nl toegezonden.