Uw kind aanmelden? Talentenschool
WOB
 
Oorsprong

WOB staat voor Wereld Oriëntatie Breed. Wereldoriëntatie gaat over de leerstof van de oude schoolvakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie en Maatschappijleer.
Om deze vakgebieden beter aan te laten sluiten op de behoeften en de leef- en belevingswereld van uw kind is er in het verleden de keus gemaakt om het vakgebied WO uit te breiden met verschillende andere vakgebieden. De leerstof uit al die andere vakken duiden we aan met de B van Breed.

Het aanbod van deze lesstof bestaat uit: drama en expressie, koken, muziek, tekenen, handvaardigheid, workshops en excursies. Ook wordt de koppeling gelegd naar rekenen, taal en begrijpend lezen.
 
Wetenschap &Techniek: Een onderzoekende en ontdekkende houding
De integratie van W&T heeft als doel om bij kinderen een onderzoekende en ontdekkende houding te ontwikkelen die uiteindelijk een bijdrage levert aan het realiseren van hogere opbrengsten op alle vakgebieden. Het gaat hierbij niet om het vergaren van kennis, maar ook over de ontwikkeling van zaken als motivatie, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend denken, werkhouding  en samenwerken. Vaardigheden die ook van belang zijn op latere leeftijd.
 
Om een kind optimaal te stimuleren in het leren dient de omgeving veilig te voelen, positieve emoties los te maken en het geleerde betekenisvol te zijn voor het kind. Het proces van hoe kinderen tot een antwoord of oplossing komen zorgt ervoor dat ze deze kennis en vaardigheden eigen maken voor hun rol in de hedendaagse maatschappij.
 
MI
"Iedereen blinkt ergens in uit", is het motto van de school. Door de lessen van WOB af te stemmen op de verschillende slimheden van MI (Meervoudige Intelligentie) krijgt ieder kind de kans om hetgeen waar hij/zij goed in is te laten zien of toe te passen. Streven is om in elke les van WOB meerdere slimheden terug te laten komen.
 
ICT
Kinderen van deze tijd zijn opgegroeid in een wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt. Hoe afhankelijk zijn wij niet van de digitale wereld? De plek van ICT binnen WOB zal de komende jaren steeds nadrukkelijker te zien worden. Kinderen dienen op een actieve manier om te gaan met de mogelijkheden die ICT hen biedt. De inzet van notebooks tijdens de WOB lessen is hier een onderdeel van.
 
De praktijk: Romeinen
Tijdens de WOB-lessen over Romeinen krijgen de kinderen de gelegenheid om in de huid van een Romein te kruipen. Ze mogen marcheren met een zware soldatenuitrusting, de maaltijd van een Romein bereiden en natuurlijk proeven. Ze mogen uitproberen waarom een Romeinse brug zo ongelooflijk sterk is en ontdekken hoe de Romeinen hun producten maakten. En als het even mee zit volgt er tot slot een mooie excursie naar een museum met Romeinse spullen. Door op deze manier de lesstof aan te bieden ervaren kinderen hun eigen geschiedenis. De lesstof wordt echt iets van henzelf, het wordt duurzaam. 

WOB-woensdag: 
De naam zegt het al: Op woensdag werken alle kinderen van de Blinker sinds dit schooljaar van 9-12 uur aan talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Deze talentontwikkeling wordt gekoppeld aan de thema's van wereldoriëntatie (oftewel WOB-breed zoals hierboven al is beschreven). 
Binnen deze thema's wordt de inhoud op diverse manieren met de kinderen doorlopen: door middel van kunst, muziek, dans, drama, lifestyle, natuur, sport enzovoort. Een van de vier speerpunten van de Blinker is 'Gepersonaliseerd leren' en dit wordt hier voor zowel leerkrachten als de kinderen gestimuleerd: er worden keuzes gemaakt op basis van interesses, uitdagingen, reeds ontwikkelde talenten enzovoort. De kinderen kiezen elke week een andere workshop, dit om ze verschillende talenten te laten ontdekken. Na +/- 4 weken komt er een nieuw thema, met uiteraard weer nieuwe workshops. 

Om de diepgang aan te brengen in deze thema's zullen er ook lessen door externen uit bepaalde disciplines worden verzorgd.
Door de inzet van deze externen verwachten we dat zowel medewerkers als leerlingen hun vaardigheden en talenten vergroten. Daarnaast borgen we de gegeven lessen zodat deze ook in volgende schooljaren aan bod kunnen komen. 

 
De lessen zullen grotendeels in en rondom de school worden gerealiseerd. Echter is het ook goed mogelijk dat uw kind tijdens een WOB-woensdag bijvoorbeeld eens een bezoekje gaat brengen aan bijv. het bos, de bibliotheek of een andere locatie die nog beter aansluit bij het thema van de les. 
Houd vooral ook Isy in de gaten, hier zijn verschillende foto's op te vinden die gemaakt zijn tijdens de WOB-woensdagen!

 


Zijn we op de Blinker al zo ver dat alle lessen  een WOB-garantie kunnen krijgen? Nee .
Maar we zijn wel hard aan het werk met het ontwikkelen en inpassen van WOB-activiteiten in onze oude vertrouwde lesmethode.

 
Als ouder of verzorger kunt u trouwens ook een bijdrage leveren aan het levensecht maken van lesstof uit WOB. Probeer de thema's die uw kind op school krijgt thuis met eigen kennis te onderbouwen. Laat voorwerpen zien die op de les aansluiten en volg met belangstelling de verhalen van uw kind.
 

Marie - Rose Lardinois - van den Berg
Coördinator WOB
m.vandenberg@kindante.nl