Uw kind aanmelden? Talentenschool

Wereldoriëntatie Breed

WOB
 
Oorsprong
WOB staat voor Wereld Oriëntatie Breed. Wereldoriëntatie gaat over de leerstof van de oude schoolvakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie en Maatschappijleer.
Om deze vakgebieden beter aan te laten sluiten op de behoeften en de leef- en belevingswereld van uw kind is er in het verleden de keus gemaakt om het vakgebied WO uit te breiden met verschillende andere vakgebieden. De leerstof uit al die andere vakken duiden we aan met de B van Breed.
Het aanbod van deze lesstof bestaat uit: drama en expressie, koken, muziek, tekenen, handvaardigheid, workshops en excursies. Ook wordt de koppeling gelegd naar rekenen, taal en begrijpend lezen.
 
Wetenschap &Techniek: Een onderzoekende en ontdekkende houding
De integratie van W&T heeft als doel om bij kinderen een onderzoekende en ontdekkende houding te ontwikkelen die uiteindelijk een bijdrage levert aan het realiseren van hogere opbrengsten op alle vakgebieden. Het gaat hierbij niet om het vergaren van kennis, maar ook over de ontwikkeling van zaken als motivatie, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend denken, werkhouding  en samenwerken. Vaardigheden die ook van belang zijn op latere leeftijd.
 
Om een kind optimaal te stimuleren in het leren dient de omgeving veilig te voelen, positieve emoties los te maken en het geleerde betekenisvol te zijn voor het kind. Het proces van hoe kinderen tot een antwoord of oplossing komen zorgt ervoor dat ze deze kennis en vaardigheden eigen maken voor hun rol in de hedendaagse maatschappij.
 
MI
"Iedereen blinkt ergens in uit", is het motto van de school. Door de lessen van WOB af te stemmen op de verschillende slimheden van MI (Meervoudige Intelligentie) krijgt ieder kind de kans om hetgeen waar hij/zij goed in is te laten zien of toe te passen. Streven is om in elke les van WOB meerdere slimheden terug te laten komen.
 
ICT
Kinderen van deze tijd zijn opgegroeid in een wereld waarin ICT een belangrijke rol speelt. Hoe afhankelijk zijn wij niet van de digitale wereld? De plek van ICT binnen WOB zal de komende jaren steeds nadrukkelijker te zien worden. Kinderen dienen op een actieve manier om te gaan met de mogelijkheden die ICT hen biedt. De inzet van notebooks tijdens de WOB lessen is hier een onderdeel van.