Uw kind aanmelden? Talentenschool

 

DE TALENTENSCHOOL

Ontstaan
Regelmatig wordt door opvoeders aangegeven dat ze zich zorgen maken over een zinvolle invulling van de vrije tijd door hun zoon/dochter. Kinderen zijn vaak geen lid van een vereniging. Dit kan verschillende redenen hebben: het eigen gedrag, het onbegrip dat ze ontmoeten bij begeleiders, team en groepsgenootjes, het niet kunnen voldoen aan de prestaties die gevraagd en verlangd worden, financiën enzovoort.
Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een zinvolle vrijetijdsbesteding bijdraagt aan de leerontwikkeling van kinderen. Want leren doe je natuurlijk niet alleen op school, maar zeker ook daarbuiten. Daar komt bij dat kinderen soms niet zo goed weten wat ze nou echt leuk vinden en waar ze nou eigenlijk goed in zijn. Vanuit deze gedachte is in 2011 De Talentenschool ontstaan.
 
De opzet
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen. Vandaar dat we als de Blinker, SBO het Mozaïek en de Duizendpoot (locatie Lindenheuvel) een aanbod doen voor leerlingen in de Westelijke Mijnstreek. Dit doen we in samenwerking met Stichting Kindante, Partners in Welzijn, Ecsplore, Gemeente Sittard-Geleen en andere instellingen en verenigingen in de regio in de vorm van De Talentenschool. Voor deze naam is gekozen omdat het uitgangspunt is dat iedereen over bepaalde talenten beschikt en dat het belangrijk is om deze te ontdekken en verder te ontwikkelen.
 
Binnen de Talentenschool worden leerzame activiteiten aangeboden op zaterdagochtend. Hierbij moet u denken aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen, gezonde voeding, wetenschap & techniek, muziek, dans, handvaardigheid, sociale vaardigheden, natuur & educatie, lifestyle. Daarnaast bieden wij ook na schooltijd en zelfs onder schooltijd een gevarieerd aanbod, zodat nog meer kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verbreden.
 
Praktische informatie
- De Talentenschool is toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.
- De activiteiten vinden onder deskundige begeleiding van bevoegde medewerkers afwisselend plaats in de scholen van de Blinker in Geleen en SBO het Mozaïek in Sittard en indien nodig op locatie.
- Voor deelname aan een activiteit vragen wij een bijdrage van € 1,50 per zaterdagochtend. In totaal is dit dus € 4,50 per activiteit van de Talentenschool. We vragen u vriendelijk om het deelnamegeld bij inschrijving te voldoen.
- Als een leerling zich heeft opgegeven voor een activiteit van de Talentenschool, is het de bedoeling dat de leerling aan alle lessen van die activiteit deelneemt. Per activiteit zijn dit 3 lessen. De activiteiten worden veelal op achtereenvolgende zaterdagen gegeven. Mocht dit om de een of andere reden niet lukken, neem dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.
- U dient zelf zorg te dragen voor het vervoer van en naar de activiteit.
- Let goed op de begin- en eindtijd van de betreffende activiteit. Dit verschilt per activiteit en per activiteitenronde. U vindt de juiste tijd op de flyer en de website en op het bevestigingsformulier dat u na inschrijving ontvangt.

Aanmelden
De activiteiten worden tijdig via ISY en de website bekend gemaakt. Indien u samen met uw zoon/dochter denkt dat een van deze activiteiten geschikt is voor uw kind, kunt u uw kind middels het printen en inleveren van het deelnameformulier, via het sturen van een e-mail of middels het invullen van het formulier op de website aanmelden. De flyer is ook terug te vinden op deze site onder het kopje 'Flyer'. Per activiteit is steeds een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus schrijf u tijdig in om teleurstellingen te voorkomen.

Vragen?
Heeft u nog vragen over De Talentenschool, aarzel dan niet om contact op te nemen via talentenschool@kindante.nl.